سامانه avl حارس

سامانه avl حارس با امکان اتصال به سامانه سیپاد این امکان را به مدیران ناوگان حمل و نقل عمومی می دهد تا با گزارش گیری های متنوع از هر اتوبوس مدیریت بهتری در پخش ناوگان در کل شهر را داشته باشند. از جمله گزارشهای این سامانه می توان به کار بصورت درجا خودرو,سرعت غیر مجاز,میزان کارکرد در طول شبانه روز هر خودرو,ساعت شروع به کا در خط,ساعت اتمام کار در خط,سرفاصله زمانی,محاسبه زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه و ... اشاره کرد.